1eminescu 2alecsandri 3nichita

 

1. Seriile derivative sunt formate din cuvinte derivate unele din altele.

2. Analiza lexicală a cuvintelor care fac parte dintr-o serie derivativă.

 

Exemplu introductiv:

Explicaţi cum s-a format cuvântul „ţărăncuţă”!

ţărăncuţă < ţărancă + suf. dim. „-uţă”< ţăran + suf. moţ. „-că”< ţară + suf.       „-an”

 

Obs. Uneori, un cuvânt derivat devine bază pentru formarea unui alt cuvânt derivat; în felul acesta, ia naştere o serie derivativă.

 

1. Definiţie: 

Seriile derivative sunt alcătuite din cuvinte derivate succesiv unul din altul.

 

2. Analiza lexicală a cuvintelor dintr-o serie derivativă: 

Analiza lexicală a cuvintelor aparţinând unei serii derivative trebuie să evidenţieze legătura dintre termenul primar şi cel final al seriei.

 

Model de analiză lexicală:

 

a reînfiinţa = cuvânt format prin derivare cu prefixul „re-” de la cuvântul de bază „a înfiinţa”;

a înfiinţa = cuvânt derivat parasintetic, format prin adăugarea prefixului „în-” şi a sufixului „-a” la cuvântul de bază „fiinţă”;

fiinţă = cuvânt format prin derivare cu sufixul „-inţă” de la cuvântul de bază „a fi”.

a fi > fiinţă > a înfiinţa > a reînfiinţa: serie derivativă

 

 

* * *