1eminescu 2alecsandri 3nichita

 

1. Derivatele parasintetice sunt formate prin adăugarea unui prefix şi a unui sufix.

2. Ortografia derivatelor parasintetice.

 

 

Exemplu introductiv:

Explicaţi cum s-a format cuvântul „a înfrunzi”!

înfrunzi: cuvânt format prin derivare cu prefixul „în-” şi sufixul „-i” de la cuvântul de bază „frunză”

 

Obs. În română nu există cuvintele „frunzi” şi „înfrunz”; pentru formarea cuvântului „a înfrunzi” s-au adăugat, în acelaşi timp, atât prefixul cât şi sufixul. Aşadar, există în limba română cuvinte formate prin adăugarea concomitentă a unui sufix şi prefix – derivate parasintetice.

 

1. Definiţie:

Derivatele parasintetice sunt cuvinte formate prin adăugarea simultană a unui prefix şi a unui sufix la rădăcina unui cuvânt de bază.

Ex. a îndrăgi, a îndrepta, a îndigui, a îndruma, a îndulci, a înfrumuseţa, a îngălbeni, a înlănţui, a înrudi, a înstrăina, a înzăpezi, a împietri, a împodobi, a împuşca etc.

 

Obs. Cele mai multe derivate parasintetice din limba română sunt formate cu ajutorul prefixului „în-” („îm-”) şi al unui sufix verbal („-a”, „-i”, „-ui”). Totuşi, nu totdeauna cuvintele având această structură sunt derivate parasintetice formate pe teren românesc; uneori, în ciuda înrudirii evidente de sens cu cuvântul de bază, ele provin din etimoane străine (latineşti, franceze). Astfel, de pildă, cuvintele a încheia, a înflori, a îngheţa, a îngrăşa, a însenina, a învenina au la origine corespondenţe latine (inclavare, inflorire, inglaciare, *ingrassiare, inserenare, invenenare). La fel, a înmagazina, a înregistra, a înrola provin din etimoanele franceze emmagasiner, enregistrer, enrôler. De aceea, e bine să verificăm în DEX, ori de câte ori avem ocazia, modul cum au apărut cuvintele în limba noastră.

 

2. Ortografia derivatelor parasintetice:

După cum se ştie, în limba română înainte consoanelor p şi b se scrie totdeauna m şi nu n. În felul acesta, se scoate în evidenţă transformarea consoanei n în m prin fenomenul fonetic de asimilare regresivă. În mod firesc deci, derivatele parasintetice provenind din cuvinte de bază care încep cu consoanele p şi b se vor scrie cu m, iar nu cu n: a împăduri, a împăia, a împrospăta, a îmbuna, a îmblăni, a îmblânzi ş.a.

Probleme mai mari pun însă derivatele parasintetice care provin din cuvinte de bază ce încep cu consoana n. Acestea se vor scrie cu nn, tocmai pentru a scoate în evidenţă modul cum s-au format. Vom scrie aşadar totdeauna a înnădi(< nadă), a înnămoli, a înnebuni, a înnegri, a înnegura, a înnisipa, a înnobila, a înnoda, a înnoi, a înnopta, a se înnora. În mod consecvent, la fel se vor scrie şi cuvintele care fac parte din familiile lexicale ale acestora: înnebunit, înnebunitor, înnegrit, înnegrire etc.

Trebuie să avem totuşi grijă să nu greşim prin hipercorectitudine, adică să scriem cu nn cuvinte care încep cu în fără a fi derivate cu prefixul în- . Vom scrie aşadar corect: a înainta, a înota, a îneca, a înroşi (şi nu a înnainta (?), a înnota (?), a înneca (?), a înnroşi (?)...

 

 

 

* * *