1eminescu 2alecsandri 3nichita

1. Vocabularul – totalitatea cuvintelor dintr-o limbă.

2. Lexicologia studiază vocabularul.

3. Trebuie să consultăm dicţionarele pentru a folosi corect cuvintele în comunicare.

Să ne amintim:

Instrumentul comunicării verbale este limba.

Ştiinţa care studiază limba este lingvistica.

Lingvistica are mai multe discipline: - fonetica; lexicologia; gramatica ş.a.

Limba este alcătuită din cuvinte şi reguli de folosire a cuvintelor.

Elementul de bază al limbii este cuvântul.

Cuvântul este o grupare de sunete care are cel puţin un înţeles.

1. Definiţie:

Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă formează vocabularul (lexicul) acelei limbi.

Vocabularul limbii române este alcătuit din peste 120 000 de cuvinte. Nu putem decât aproxima numărul total al cuvintelor, întrucât vocabularul este componenta cea mai schimbătoare a unei limbi: permanent apar cuvinte şi sensuri noi, în timp ce altele ies din uz.

2. Lexicologia:

Disciplina lingvistică ce studiază lexicul se numeşte lexicologie.

3. Dicţionarul:

Să nu confundăm vocabularul cu dicţionarul!

Dicţionarul este o lucrare ştiinţifică ce conţine o serie de cuvinte (dintr-o limbă, dintr-un dialect, din opera unui scriitor etc.) puse în ordine alfabetică. Oricât de complex ar fi un dicţionar, el nu poate cuprinde întreg vocabularul unei limbi! De pildă, Dex-ul cuprinde mai puţin de jumătate din lexicul românesc...

(Obs. Principiile şi metodele de întocmire a dicţionarelor sunt stabilite de o altă disciplină lingvistică, lexicografia.)

Există mai multe tipuri de dicţionare:

  • dicţionare explicative (care explică sensurile cuvintelor);
  • dicţionare bilingve (care traduc cuvintele dintr-o limbă într-alta)
  • speciale (de sinonime, de antonime, de rime etc.)

Ordinea alfabetică este următoarea:

A, Ă, Â, B, C, D, E, F, G, H, I, Î, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, Ţ, U, V, W, X, Y, Z.

Obs. În dicţionar, cuvintele sunt puse cu forma lor de bază: substantivele sunt la singular, adjectivele sunt la masculin, singular; verbele la infinitiv etc.

Obs. Consultarea dicţionarelor ne ajută să folosim corect cuvintele în comunicare.

Cele mai prestigoase dicţionare ale limbii române sunt Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) şi Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2) – ambele lucrări lexicografice fiind publicate, sub egida Academiei Române, de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”.

O utilă şi foarte accesibilă sursă de informare se dovedeşte şi DEX online (http://dexonline.ro), un site ce prezintă transcrierea unor dicţionare româneşti de prestigiu prin efortul conjugat al unor voluntari.

* * *