1eminescu 2alecsandri 3nichita

1. Vocabularul – totalitatea cuvintelor dintr-o limbă.

2. Lexicologia studiază vocabularul.

3. Trebuie să consultăm dicţionarele pentru a folosi corect cuvintele în comunicare.

Citește mai departe...

1. Lexicul este alcătuit din vocabularul fundamental şi din masa vocabularului.

2. Cuvintele din vocabularul fundamental sunt vechi, stabile, polisemantice şi intră în numeroase derivate şi expresii.

3. Între vocabularul fundamental şi masa vocabularului se înregistrează schimburi în timp.

 

Citește mai departe...

1. Arhaismele sunt cuvinte vechi.

2. Reginalismele se folosesc doar în anumite regiuni.

3. Neologismele sunt cuvinte noi.


Citește mai departe...

1. Vocabularul se îmbogăţeşte prin mijloace externe şi prin mijloace interne.

2. Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului sunt împrumuturile.

3. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului sunt derivarea, compunerea şi conversiunea.

Citește mai departe...

 

1. Împrumutul lexical înseamnă preluarea unor termeni sau expresii din alte limbi.

2. Împrumuturile din limba română sunt de două feluri: vechi şi noi.

3. Împrumuturile vechi s-au făcut între secolele VI – XVIII din slavă, maghiară, turcă şi greacă.

4. Împrumuturile noi au fost făcute în ultimele două veacuri din latina savantă, italiană, germană, franceză, engleză.

5. Împrumuturile au contribuit la diversificarea lexicului românesc. 

 

Citește mai departe...