1eminescu 2alecsandri 3nichita

 

1. Definiţie: Substantivul denumeşte obiecte ale cunoaşterii – fiinţe, lucruri, fenomene, relaţii...

2. Clasificare: Există substantive:

- comune – simple (uliu, scaun, aprindere, noţiune...) şi compuse (gura-leului, untdelemn, bunăvoinţă...);

- proprii – simple (Ion, Marte, Lăbuş...) şi compuse (Târgu-Mureş, Ministerul de Interne, Mihail Sadoveanu)

 

  

1. Definiţie:

Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte obiecte ale cunoaşterii.

 

Obs.  Substantivele exprimă denumiri de:

- fiinţe: om, cal, floare, floarea-soarelui, Ion, Mihai Eminescu;

- lucruri: maşină, cheie, piatră;

- fenomene: ploaie, fulger, scânteie;

- acţiuni: lucrare, pescuit, alergare;

- însuşiri: frumuseţe, cinste; bunătate;

- stări sufleteşti, sentimente, relaţii: iubire, tristeţe, prietenie...

 

Obs. Pentru a controla calitatea de substantiv a unui cuvânt, putem să îl numărăm sau să îi adăugăm un adjectiv:

 

Ex 1.  Se lasă repede amurgul...

un amurg – două amurguri;amurgul + roşiatic;amurgul + acesta

   => cuvântul „amurgul” este substantiv

 

Ex 2.  Era un om plin de bunătate...

această + bunătate  => cuvântul „bunătate” este substantiv

 

Ex 3. A câştigat proba de alergare.

această + alergare  => cuvântul „alergare” este substantiv

 

2. Clasificarea substantivelor:

 

a) După obiectul denumit există:

- substantive comune care denumesc o categorie de obiecte de acelaşi fel: omsunet, floarea-soarelui...

- substantive proprii care denumesc obiecte unice, individualizate: Ion, Crăciun, Ion Creangă, Baltagul, Europa, Venus, Unirea Principatelor etc.

Obs. Substantivele proprii se scriu cu iniţială majusculă. De cele mai multe ori, ele sunt defective de plural (vezi substantive defective de număr) şi nu se folosesc cu articol nehotărât.

 

b) După alcătuire:

- substantive simple – care sunt alcătuite dintr-un singur cuvânt: scaun, fericire, Grivei etc.

- substantive compuse – care sunt alcătuite din două sau mai multe cuvinte: floarea-soarelui, Mihai Eminescu...

 

Obs. Există unele substantive cu statut intermediar: numele lunilor anului (ianuarie, februarie...), nume de rase, specii şi varietăţi biologice (Marele Alb, merinos, ionatan), nume de dansuri (geamparale); dintre acestea unele se scriu cu iniţiale majuscule, altele (mai numeroase) cu litere mici – conform normelor în vigoare.

 

Obs. Între cele două clase de substantive se înregistrează treceri de la o clasă la alta:

Substantive proprii care au devenit comune: o dacie, un iuda, o eugenie, o pereche de adidaşi...

Substantive comune devenite proprii: Halta Aluniş, Vârful Omu...