1eminescu 2alecsandri 3nichita

1. Silaba se pronunţă printr-o singură deschidere a gurii.

2. Cuvinte monosilabice, bisilabice, plurisilabice.

3. În fiecare silabă există o vocală.

 

 

1. Definiţie:

Silaba este un sunet sau un grup de sunete rostite împreună printr-un singur efort expirator (printr-o singură deschidere a gurii).

Ex. pom = cuvânt monosilabic;

a-er = 2 silabe

fi-in-ţă = 3 silabe

2. Clasificare:

După numărul de silabe din care sunt alcătuite, cuvintele pot fi:

-monosilabice: bun; ieri; doar;

-bisilabice: po-et; car-te; ca-iet;

-plurisilabice: hâr-ti-e; pă-du-rar; e-pi-de-mi-e.

Obs. În fiecare silabă există o vocală şi numai una.

 

3. Numărul de silabe într-un cuvânt este egal cu numărul de vocale.

Ex. po-et = [ p + o + e + t ] = c + v + v + c = 4 sunete: 2v + 2c

Fenomene fonetice: po-et = 2 silabe

ca-iet = [ k + a +ĭ + e + t ] = c + v + sv + v + c = 2v + 1sv + 2c

Fenomene fonetice: ca-iet = 2 silabe

 

* * *

 

Alte pagini:

- Fenomene fonetice

- Despărţirea în silabe

- Cuprins – noţiuni de fonetică