1eminescu 2alecsandri 3nichita

1.Triftongul – o vocală şi două semivocale.

2.Triftongi centraţi şi triftongi progresivi.

3.Identificarea triftongilor.

 

 

 

Exemplu introductiv:

Ce observăm dacă facem analiza fonetică  a cuvântului iau?

 

iau= [ ĭ + a + ŭ ] = sv +v +sv = 3 sunete: 1v + 2sv =

= 3 sunete vocalice rostite împreună – un triftong

 

1. Definiţie:

Triftongul este un grup de trei sunete vocalice – o vocală şi două semivocale –  alăturate în aceeaşi silabă.

 

2. Clasificarea triftongilor:

Triftongii sunt de două feluri:

-triftongi centraţi : sv + v + sv; Ex. vrĕaŭ= (c + c +) sv + v + sv

-triftongi progresivi (sv + sv + v) : v + sv; Ex. cre-ĭŏa-ne = sv + sv + v

Obs.Pe lângă cele trei sunete vocalice, în silaba respectivă pot apărea şi alte sunete, dar diftongul e constituit doar de rostirea împreună a semivocalelor cu vocala.

Ex. inimioară= i - ni - mioa - ră =

În a doua silabă a cuvântului există: [ m +ĭ + ŏ  + a ] = c + sv + sv + v

În acest cuvânt există triftongul [ ĭŏa].

3. Analiza fenomenelor fonetice:

Pentru găsirea triftongilor, este nevoie să facem următoarele operaţii:

-despărţim cuvântul în silabe;

-subliniem vocala din fiecare silabă;

-marcăm semivocalele şi stabilim triftongii.

 

Ex.aripioară = a - ri - pioa - ră = a - ri - pioa - ră= a-ri-pĭŏa-ră

Cuvântul „aripioară” conţine triftongul [ ĭŏa ].

vorbeau = vor - beau = vor - beau = vor - bĕaŭ

În cuvântul vorbeau” apare triftongul [ĕaŭ ].

Observaţie importantă: Să fim atenţi la grupurile de litere „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, „che”, „chi”, „ghe”, „ghi”: literele e şi i din componenţa acestora sunt, de cele mai multe ori doar semne grafice, fără valoare fonetică, aşadar nu fac parte dintr-un triftong! Pentru a nu greşi, e bine să facem analiza fonetică a cuvintelor în care apar aceste grupuri de litere.

Ex. ceai= [ č + a + ĭ] = c + v + sv

În cuvântul ceai, există numai diftongul [ a ĭ ], nu şi triftong!

 

vegheau = ve - gheau = [ v + e ] – [g’ + a + ŭ] = (c + v) – ( c + v + sv)

În cuvântul vegheau nu există triftong; apare doar diftongul [ a ŭ].

 

Obs.Triftongul se poate realiza şi din rostirea împreună a mai multor cuvinte:

Ex. Mi-ai adus cartea?

În structura „mi-ai” apare triftongul [ ĭaĭ ].

 

 

* * *

 

Alte pagini:

- Diftongul

- Hiatul

- Cuprins – noţiuni de fonetică