1eminescu 2alecsandri 3nichita

1.Diftongul – vocală şi semivocală.

2.Diftongi ascendenţi şi diftongi descendenţi.

3.Identificarea diftongilor.

 

 

Exemplu introductiv:

Ce observăm dacă facem analiza fonetică  a cuvântului ou?

 

ou = [ o + ŭ ] = v + sv = 2 sunete: 1v + 1sv =

= 2 sunete vocalice rostite împreună, în aceeaşi silabă – un diftong

 

  1.  Definiţie:

Diftongul este un grup de două sunete vocalice – o vocală şi o  semivocală –  alăturate  în aceeaşi silabă.

 

Obs. Pe lângă cele două sunete vocalice, în silaba respectivă pot apărea şi alte sunete, dar diftongul e constituit doar de rostirea împreună a vocalei cu semivocala.

Ex. bou = [ b + o + ŭ ] = c + v + sv

În acest cuvânt există diftongul [ oŭ]

 

2. Clasificarea diftongilor:

Diftongii sunt de două feluri:

-diftongi ascendenţi sau urcători (½→1) : sv + v; Ex. ĭa = sv + v

-diftongi descendenţi sau coborâtori (1 → ½) : v + sv; Ex. = v + sv

  1.  Analiza fenomenelor fonetice:

 

Pentru găsirea diftongilor, este nevoie să facem următoarele operaţii:

-despărţim cuvântul în silabe;

-subliniem vocala din fiecare silabă;

-marcăm semivocalele şi stabilim diftongii.

Ex.câine = câi - ne = câi - ne= câĭ - ne

Cuvântul „câine” conţine diftongul [ î ĭ ].

 

pietroi = pie - troi  = pie - troi =  pĭe - troĭ

În cuvântul „pietroi” există diftongii [ ĭe ] şi [ oĭ ].

Observaţie importantă: Să fim atenţi la grupurile de litere „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, „che”, „chi”, „ghe”, „ghi”: literele e şi i din componenţa acestora sunt, de cele mai multe ori doar semne grafice, fără valoare fonetică, aşadar nu fac parte dintr-un diftong! Pentru a nu greşi, e bine să facem analiza fonetică a cuvintelor în care apar aceste grupuri de litere.

Ex. ceas = [ č + a + s] = c + v + c

În cuvântul ceas nu există diftong!

ghiont = [ g’ + o + n + t ] = c + v + c + c

În cuvântul ghiont nu există diftong!

Dar: acei = a- cei = [ a ] – [ č + e + ĭ ] = v –  c + v + sv

În cuvântul acei apare diftongul [ e ĭ ] !

Obs.Diftongul se poate realiza şi din rostirea împreună a două cuvinte:

Ex. Ţi-ar plăcea asta?

În structura „ţi-ar” apare diftongul [ ĭa].

 

 

 

* * *

 

Alte pagini:

- Triftongul

- Hiatul

- Cuprins – noţiuni de fonetică