1eminescu 2alecsandri 3nichita

Silaba, diftongul, triftongul, hiatul, accentul

 

 

 

Să ne amintim:

În limba română, există 33 de sunete – 7 vocale, 4 semivocale şi 22 de consoane.

Observaţie:

Prin combinarea vocalelor, semivocalelor şi consoanelor se realizează toate cuvintele româneşti.

Sunetele interacţionează în situaţii dintre cele mai diverse, influenţându-se reciproc şi dând naştere unor aspecte fonetice, studiate pentru importanţa pe care o au în pronunţarea corectă a cuvintelor.

Aspectele fonetice întâlnite în cadrul cuvintelor sunt: silaba, diftongul, triftongul, hiatul şi accentul.

 

* * *

 

Alte pagini:

- Silaba

- Diftongul

- Triftongul

- Hiatul

- Accentul