1eminescu 2alecsandri 3nichita

Silaba, diftongul, triftongul, hiatul, accentul

 

 

Citește mai departe...

1.Diftongul – vocală şi semivocală.

2.Diftongi ascendenţi şi diftongi descendenţi.

3.Identificarea diftongilor.

 

Citește mai departe...

1.Triftongul – o vocală şi două semivocale.

2.Triftongi centraţi şi triftongi progresivi.

3.Identificarea triftongilor.

 

 

Citește mai departe...

1.Hiatul – alăturarea a două vocale.

2.Identificarea hiaturilor.

3.Pronunţia corectă a cuvintelor ce conţin hiat.

 

 

Citește mai departe...

1. Accentul – rostirea mai puternică a unei silabe.

2. Accentul nu are o poziţie fixă în română.

3. Uneori, accentul diferenţiază între ele cuvinte sau forme gramaticale.

 

 

Citește mai departe...