1eminescu 2alecsandri 3nichita

1. Fonetica studiază sunetele vorbirii.

2. Sunetele sunt vocale, semivocale şi consoane.

3. Diferenţa dintre sunete şi litere.

 

Să ne amintim:

Cuvântul este o unitate alcătuită din două componente esenţiale:

-  formă - sunete/ litere;

- conţinut - sens (înţeles).

 

1. Definiţie:

Fonetica este disciplina lingvistică ce studiază sunetele vorbirii.

2. Sunetele limbii române:

În limba română există 3 feluri de sunete:

a) vocale – sunete care se pot rosti singure;

b) semivocale – sunete vocalice mai scurte, care se rostesc doar împreună cu o vocală plină;

c) consoane – sunete care nu se rostesc singure:

 

a) Vocalele limbii române sunt: [a, ă, e, o, u, i, î].

b) Patru dintre cele şapte vocale se rostesc uneori mai puţin pronunţat şi devin atunci semivocale: [ĕ, ŏ, ŭ, ĭ].

(Explicaţie:Pentru a le deosebi de vocalele plenisone, semivocalele sunt marcate, în transcriere fonetică – adică între paranteze drepte – cu un semicerc dedesubt sau deasupra.)

Ex. tu= [ t + u ] =  c + v

ou = [ o + ŭ ] = v + sv

 

Obs. Sunetele [a, ă, î] sunt totdeauna vocale! Literele e, o, u, i redau uneori vocale pline, iar alteori semivocale!

 

c) Consoanele din limba română sunt: [p, b; t, d; c, g; ki, gi; f, v; s, z; ş, j; h; č, ğ; ţ; m, n; l, r]

 

Explicaţie: Am notat între paranteze drepte transcrierea fonetică a consoanelor; se observă imediat că există unele diferenţe între aceste simboluri fonetice şi literele din alfabet! De pildă, [ki] şi [gi] notează sunetele care se scriu prin grupurile de litere „che”, „chi”, „ghe” şi „ghi”, în vreme ce [č] şi [ğ] notează sunetele pe care în mod obişnuit le notăm cu „ce”, „ci”, „ge” şi „gi”.

Obs. Să nu confundăm sunetele cu literele: sunetele se pronunţă şi se aud, pe când literele se scriu şi se văd!

3. Litera este semnul grafic prin care se redau sunete. În limba română, în general, o literă transcrie un anumit sunet. Pentru a înţelege alcătuirea fonetică a unui cuvânt, îi facem analiza fonetică.

Model de analiză fonetică:

 

pom = [ p + o + m ] = c +  v + c  = 3 sunete // 3 litere

 

Obs. Există şi excepţii de la corespondenţa dintre sunete şi litere:

a) un sunet poate fi redat prin litere diferite;

Ex.  în = [ î + n ] ; pâ = [ p + î + n + ă ]

b) o literă poate reda sunete diferite;

Ex.  Ion = [ĭ+ o + n ] ; Ilie = [ i+ l + i +e ]

(Explicaţie: Am scris „ion” şi „ilie” – cu litere mici – pentru că între paranteze drepte se notează sunete, şi nu litere!)

 

c) un sunet poate fi redat prin mai multe litere;

Ex. ceas = [ č + a + s] = 3 sunete // 4 litere

fagi = [f + a + ğ] = 3 sunete // 4 litere

d) o literă poate reda mai multe sunete.

Ex. pix = [ p + i + k +s ] = 4 sunete // 3 litere

exact = [e + g + z + a + k +t ] = 6 sunete // 5 litere

* * *

 

Alte pagini:

- Analiza fonetică

- Fenomene fonetice

- Cuprins – noţiuni de fonetică