1eminescu 2alecsandri 3nichita

Limba este instrumentul comunicării verbale şi al gândirii raţionale. Ea este alcătuită din cuvinte şi reguli de folosire a cuvintelor.

Cuvântul reprezintă o grupare de sunete care are cel puţin un înţeles. Aşadar, cuvântul are formă (alcătuită din sunete ori, dacă cuvântul e scris, din litere) şi conţinut – adică sens (înţeles).

Ştiinţa care studiază limba ca fenomen în sine se numeşte lingvistică. În cadrul acesteia, există mai multe discipline aflate în relaţie unele cu altele. Principalele discipline lingvistice sunt fonetica, lexicologia şi gramatica.

 

 

*

 

 

Alte pagini:

 

Cuprins – noţiuni de fonetică

Cuprins – noţiuni de lexic

Cuprins – noţiuni de gramatică

 

 

* * *