1eminescu 2alecsandri 3nichita

Cum e corect:

  • nu du sau nu duce?
  • nu fă sau nu face?
  • nu adu sau nu aduce?
  • nu condu sau nu conduce?
  • nu zi sau nu zice?
  • nu fi sau nu fii?
  • nu iubi sau nu iubii?

Auzim uneori (ori folosim noi înşine!) formulări precum:

- Nu fă prostia asta!

- Nu te du acolo!

- Nu zi de două ori!

În scris, se întâlnesc forme precum: „Nu fii rău!”, „Nu iubii pe cine nu merită!

De ce sunt greşite totuşi astfel de construcţii?

Conform definiţiei clasice a modului imperativ, acesta exprimă un ordin, o rugăminte, un sfat, o urare... Imperativul nu are timpuri şi are forme (afirmative şi negative, ca orice mod) doar pentru persoana a II-a singular şi plural: Aleargă (tu)! şi Alergaţi (voi)!

În ceea ce priveşte formele afirmative de imperativ, trebuie spus că, la verbele regulate, singularul este identic cu forma de indicativ prezent, persoana a III-a singular, iar pluralul cu forma corespunzătoare de indicativ prezent. Aşadar, vom zice (el) cântă, (ea) dansează, (el) scrie etc. şi cântă (tu)!, dansează (tu)!, scrie (tu)! De asemenea, voi cântaţi, voi dansaţi, voi scrieţi şi cântaţi (voi)!, dansaţi (voi)!, scrieţi (voi)! – diferenţa dintre formele de indicativ şi cele de imperativ fiind marcată doar de intonaţia specifică a acestora din urmă (în rostire) sau de semnul exclamării pus la sfârşitul enunţului imperativ (în scris).

Există totuşi şi forme neregulate de imperativ, cum ar fi cele ale verbelor a aduce, a conduce, a duce, a face, a zice, care, la persoana a II-a singular, sunt: adu(tu), condu(tu), du (tu), (tu), zi(tu) – şi nu: aduce (tu), conduce (tu)etc. Acestea creează probleme la imperativul negativ, întrucât mulţi vorbitori au tendinţa de a pune pur şi simplu adverbul nu înaintea lor, spunând greşit: nu adu, nu condu, nu fă, nu zi...

De fapt, imperativul negativ se formează în felul acesta doar pentru persoana a II-a plural: aduceţi (voi)! – nu aduceţi! La singular, regula generală ne învaţă că imperativul negativ se obţine punând nu înaintea formei de infinitiv.

Ce înseamnă asta? Că e foarte simplu să formăm imperativul negativ, dacă ştim infinitivul! Vom spune, prin urmare, corect: Nu face asta!, Nu te duce acolo!, Nu conduce cu viteză!, Nu zice asta! ş.a.m.d., fiindcă formele de infinitiv sunt: a face, a duce, a conduce, a zice. Totodată, în scris, nu trebuie aproape niciodată să folosim „ii”, având în vedere că aproape toate verbele se scriu la infinitiv doar cu un „i”: a fi, a citi, a iubi, a lovi ... Ortografia va fi, în consecinţă: Nu fi trist!, Nu citi maculatură!, Nu lovi, dacă nu vrei să te doară!

 

* * *