1eminescu 2alecsandri 3nichita

Cum e corect?

 • a place sau a plăcea?
 • a te complace sau a te complăcea?
 • a face sau a făcea?
 • a bate sau a bătea?
 • a pare sau a părea?
 • a apare sau a apărea?
 • a încape sau a încăpea?

 

Se întâlnesc, destul de des, formulări precum:

 • ... nu mi-ar place ...
 • ... guvernul şi parlamentul se vor complace în legi stufoase...
 • ... făceţi-vă temele...
 • ... nu e frumos vă băteţi...
 • ... va apare un nou produs...
 • ... ar încape aici mai mult de 200 de spectatori...

De ce sunt greşite astfel de exprimări?

Dacă ne uităm cu atenţie la verbele cu pricina, observăm imediat că ele aparţin conjugărilor a II-a (verbe terminate la infinitiv în „-ea”) şi a III-a (verbe terminate la infinitiv în „-e”). Cele două conjugări sunt mai slab reprezentate în limba română, majoritatea verbelor noastre fiind de conjugarea I şi a IV-a. Dacă adăugăm şi faptul că verbele din aceste conjugări sunt cu precădere neregulate, iar unele din formele lor modale şi temporale sunt asemănătoare, înţelegem de ce unii vorbitori fac confuzii, atribuind unor verbe de la conjugarea a II-a terminaţii specifice conjugării a III-a şi invers!

Prin urmare, verbele a plăcea, a părea, a apărea, a încăpea sunt de conjugarea a II-a, astfel că toate formele construite cu infinitivul (viitorul, condiţionalul) vor avea, în mod obligatoriu terminaţia „-ea”. Verbele a face, a bate, pe de altă parte, sunt de conjugarea a III-a şi, lipsindu-le „ă” din rădăcină, nu vor avea această vocală la indicativ şi imperativ.

Aplicând aceste corecţii enunţurilor introductive, vom spune aşadar:

 • ... nu mi-ar plăcea...
 • ... guvernul şi parlamentul se vor complăcea în legi stufoase...
 • ... faceţi-vă temele...
 • ... nu e frumos vă bateţi...
 • ... va apărea un nou produs...
 • ... ar încăpea aici mai mult de 200 de spectatori...